En redovisningsbyrå

Hos oss får ni en redovisningskonsult som administrerar ert redovisnings-/affärssystem. Vi stänger
och avrapporterar er bokföring direkt efter avslutad månad och hanterar er löneadministration.
Vi gör ert bokslut, årsredovisning och deklarationer. Vi tillhandahåller controllertjänster så som
nära budgetering, rådgivning och detaljerad särredovisning.